Banner

Mk 9,30–37

„Jezus i Jego uczniowie przechodzili przez Galileę, lecz On nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Uczył bowiem swoich uczniów i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach powstanie z martwych. Uczniowie jednak nie rozumieli tych słów, lecz bali się Go pytać”.

Prawdy najważniejsze, a więc dotyczące wolności wewnętrznej człowieka, należy przekazywać w odpowiednich warunkach i tylko uprawnionym. Nie jest to wymysł współczesnych czy dawnych mistrzów duchowości, lecz mądrość Jezusa.

#Duch Święty darem rady wspiera pasjonatów wolności duchowej.

ks. Rafał Buchinger