19 lipca 2018

Mt 11,28–30

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.

Ludzie unikają wikłania się w cudze problemy. Jezus przeciwnie – zaprasza do siebie ludzi z kłopotami. Uczciwie jednak uprzedza, że nie zdejmie z nich cierpienia. Nadal będą je nieśli, ale po konsultacjach z Nim, inaczej niż dotychczas. To „inaczej” oznacza, że wedle Jego, a nie wedle ludzkiego wyobrażenia, jak to miało miejsce do tej pory. Postępujący zgodnie z wolą Bożą może być pewny obecności Stwórcy i Jego realnej pomocy.

Jak rozpoznać, że idziemy szlakiem woli Bożej? Rozeznajemy to po odnoszeniu się do siebie i do innych. Łagodność wobec siebie, cierpliwość wobec trudności i wytrwałość w działaniu po myśli Pana świadczą o mądrości człowieka wobec przeciwności doczesnych.

#Pełnienie woli Bożej skazuje na prawdziwy sukces.

ks. Rafał Buchinger