Banner

Mk 16,15–20

„Tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami...”

Warto na bieżąco sprawdzać, czy nasza wiara jeszcze żyje, czy już skonała i oczekuje na pochówek. Chodzi o to, by po wybudzeniu ze snu śmierci stwierdzić ze zdziwieniem, że znajdujemy się po prawej stronie Jezusa, wśród miłych owieczek i baranków, a nie po Jego lewej stronie, pośród szorstkich kozłów i zgorzkniałych kóz.

Procedura, wedle której sprawdza się, czy wiara jeszcze żyje, czy już umarła, jest ściśle określona przez Boga. Wspomnijmy tylko pierwsze kryteria owej procedury. Jeśli wiara żyje, to wierzący ruguje zło, a szerzy miłość... Jeśli zmarła, to jest on uległy wobec zła i propaguje nienawiść...

#Codzienny audyt z życia wiary świadczy o odpowiedzialności.

ks. Rafał Buchinger